FANDOM

Spør et spørsmål

På en måte. For når kursen på NOK blir høy, blir sentralbanksjefen forsiktig med å sette opp styringsrenten. Forholdet er nemlig i realiteten omvendt: Når norsk rente er høy, ønsker mange å spare i norske kroner. Dermed vil mange kjøpe NOK, og dermed stiger kursen i samsvar med normale markedsmekanismer (forholdet mellom tilbud og etterspørsel). Når NOK stiger, er det også mange som kjøper for å tjene penger på kursstigningen, og dermed stiger kursen enda mer. Det aller meste av kurssvingningene skyldes "spekulasjon", og ikke normale valutakjøp i forbindelse med handel over landegrensene.

Problemet når kursen på NOK stiger, er blant annet at norske eksportører sliter, fordi varene pga. kursen blir dyrere i utlandet. Det kan være en grunn til at sentralbanken holder igjen, og holder rentenivået nede når kursen på NOK begynner å stige.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki