FANDOM

Spør et spørsmål

I valget fikk Den rødgrønne regjeringen fornyet parlamentarisk grunnlag. De tre regjeringspartiene samlet fikk 47,8% av stemmene og tapte ett mandat til den borgerlige siden. Framgangen for Arbeiderpartiet oppveide tilbakegangen til Sosialistisk Venstreparti og sikret videre regjeringsflertall i Stortinget. Det tredje regjeringspartiet Senterpartiet, kom tilbake med like mange mandater som ved forrige valg.

De borgerlige partiene vant til sammen 49,5% av stemmene og ble styrket med ett mandat i forhold til valget i 2005. Høyre og Fremskrittspartiet gikk fram med henholdsvis sju og tre mandater, mens de borgerlige sentrumspartiene gikk tilbake. Kristelig Folkeparti gjorde sitt dårligste valg etter krigen, mens Venstre kom under sperregrensen og mistet åtte av ti mandater.

Denne siden bruker Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0-materiale fra Wikipedias Stortingsvalget_2009 artikkel (revisjoner)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki