FANDOM

Spør et spørsmål

Satanisme er et begrep med flere forskjellige betydninger, som oppstod under middelalderen. Satanisme er enten en religiøs, semi-religiøs og/eller en filosofisk bevegelse, der følgerene anerkjenner Satan som en arketyp, en fysisk skapning, prekosmisk kraft eller et aspekt ved menneskets natur.

Denne siden bruker Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0-materiale fra Wikipedias Satanisme artikkel (revisjoner)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki