FANDOM

Spør et spørsmål

Fordi Norge ikke ville følge reglene til Sverige eller Danmark som utnyttet Norges arbeidskraft.

Europa hadde gått inn i en ny tid. Filosofene hadde begynt å tenke fremover, og Montesquieus ideer om maktfordeling med påvirkning av Rousseau, kunne ikke lenger et enevelde styre. Det startet i uavhengighetskrigen i de forente stater hvor de ikke vil betale skatter til den engelske kongen. Noe lignende skjedde også i 1989 i Frankrike hvor de geistlige (Kongen og andre rike) ble halshugget, og Napoleon endte opp med makten. Disse ideene brakte det norske folk på tankevandring. Mens Napoleon drev krig i Europa var det britiske deres største fiende. Norge og Danmark som var et og samme rike på denne tiden ble delt opp på grunn av den britiske flåten som lå mellom dem. Krisitian Fredrik, den danske kronprinsen ble smuglet over for å være stattholder, og styre som konge i Norge. Han var lur og organiserte det norske folk til å lage egen grunnlov. Han ble valgt som konge samme dag som grunnloven ble laget (17. mai 1814). Kristian Fredrik som nå var konge i Norge og kronprins i Danmark måtte gi fra seg Norge til svenskene, selv om det var en liten krig, tapte Norge og Sverige styrte over Norge. Norge ble mer og mer selvstendig og fikk bruke deler av Grunnloven sin. I 1905 orket ikke Sverige å ha bånd rundt Norge som var vanskelig å styre allikevel, derfor ble Norge endelig et eget land med en selvstendig styringsform.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki